leftcenterrightdel
Lữ đoàn Pháo binh 16 thi đua huấn luyện giỏi từ ngày đầu. Ảnh: qdnd.vn 

Qua kiểm tra, các đơn vị đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; chủ động quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ theo phân cấp bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo vật chất huấn luyện, giáo án, bài giảng. Các đơn vị có nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong bảo đảm vật chất, thao trường, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội. Qua kiểm tra, bộ đội nắm chắc các nội dung huấn luyện, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị trong biên chế, chấp hành nghiêm kỷ luật...

SƠN BÌNH