Thay mặt Thường vụ Đảng ủy- Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, đồng chí Đại tá Bùi Huy Biết, Chính ủy Quân đoàn đã báo với đoàn công tác kết quả thực hiện Quy chế DCCS của đơn vị. Theo đó, từ đầu năm 2017 đến nay Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy đơn vị đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về thực hiện Quy chế DCCS; phát huy vai trò của cấp ủy người chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện Quy chế DCCS. Hằng năm triển khai xây dựng, bổ sung kế hoạch kiểm tra phù hợp với tình hình đơn vị, nhận thức của bộ đội; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực hiện có nền nếp chế độ giao ban, sinh hoạt học tập, sinh hoạt đảng, nhất là chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo...

leftcenterrightdel

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu kết luận nội dung kiểm tra.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, trao đổi, đối thoại với cán bộ, chiến sĩ, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế DCCS ở Lữ đoàn 234, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10), Sư đoàn 10 và các cơ quan trực thuộc của Quân đoàn 3.

Phát biểu kết luận nội dung kiểm tra, Trung tướng Lê Hiền Vân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế DCCS phù hợp với nhiệm vụ chính trị đơn vị, tập trung trên ba lĩnh vực: Chính trị, quân sự, hậu cần, tài chính. Cấp ủy và chỉ huy các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; chủ động rà soát bổ sung, kiện toàn đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản về Quy chế DCCS ở tất cả các cấp. C