Phát biểu chỉ đạo kiểm tra, Trung tướng Trần Quang Phương yêu cầu kiểm tra tập trung vào những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS; kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy các cấp, việc chất vấn, kiểm tra, giám sát; dân chủ trong quản lý, điều hành của người chỉ huy đối với kế hoạch tổ chức đối thoại dân chủ, hiệu quả kiểm tra của người chỉ huy; dân chủ thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng nhân dân; kiểm tra, khảo sát thực tế và đối thoại với cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, chiến sĩ của nhà trường… Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo Quân ủy Trung ương để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện QCDCCS trong toàn quân.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo công tác kiểm tra.

Theo báo cáo của Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2, từ tháng 1-2018 đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Đảng ủy nhà trường đã tổ chức phát phiếu nắm tình hình thực hiện dân chủ cơ sở với 650 cán bộ, giảng viên, học viên, viên chức quốc phòng, chiến sĩ; tổ chức kiểm tra 6 đơn vị; cấp ủy cơ sở kiểm tra 209 lượt đơn vị, phát phiếu thu thập ý kiến của 5.320 lượt cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ. Đảng ủy nhà trường đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, 2 quy chế; bổ sung, sửa đổi 9 quy chế lãnh đạo các mặt công tác. Nhà trường đã tổ chức 13 buổi gặp mặt, đối thoại với 7.357 lượt quân nhân, viên chức quốc phòng; phúc đáp, giải đáp 135 ý kiến. Các cơ quan, khoa giáo viên sinh hoạt 328 buổi đối thoại với cán bộ, quân nhân thuộc quyền…

Qua đối thoại, nhìn chung cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, chiến sĩ toàn trường yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, gắn bó với đơn vị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ…

leftcenterrightdel

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và thành viên đoàn đối thoại với đại diện cán bộ, học viên nhà trường.

Trung tướng Trần Quang Phương và Đoàn kiểm tra đã trực tiếp đối thoại với 100 cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ nhà trường về chế độ, tiêu chuẩn, chính sách, phát huy dân chủ; nắm tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của các đối tượng; phát phiếu khảo sát về thực hiện QCDCCS… Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã giải đáp nhiều ý kiến của các đồng chí tham gia đối thoại...

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH