QĐND Online – Sáng 12-11, Đoàn cán bộ Tổng cục Chính trị do Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động Công tác đảng, Công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2012 tại Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long. Nội dung kiểm tra tập trung vào các mặt công tác: Tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách và công tác quần chúng.

Đoàn kiểm tra làm việc với Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long.


Thay mặt Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Nguyễn Văn Khoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2012 của đơn vị; đồng thời đề xuất một số kiến nghị có liên quan đến hoạt động CTĐ, CTCT của lực lượng vũ trang địa phương.
Năm 2012, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo đảm cho LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị. Trong đó nổi bật là các mặt công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và công tác chính sách.


Trung tướng Mai Quang Phấn biểu dương những kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long đạt được và đưa ra một số định hướng trọng tâm trong hoạt động CTĐ, CTCT. Đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT lưu ý trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long cần sắp sếp lại các chỉ tiêu CTĐ, CTCT, coi trọng tính thiết thực và tăng cường công tác giáo dục, quản lý kỷ luật trong đơn vị.


Tin, ảnh: HỒNG BỈNH HIẾU