leftcenterrightdel
Đại tá Hà Văn Ái (thứ 2, bên phải), Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới. 

Theo báo cáo của Trung đoàn 6, năm 2022, Trung đoàn được Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức huấn luyện cho 260 chiến sĩ mới nhập ngũ. Hiện nay, Trung đoàn 6 đã tổ chức biên chế xong cho các đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị duy trì cho chiến sĩ mới học tập dự khóa theo đúng quy định. Sau gần 10 ngày vào đơn vị, các chiến sĩ mới đều có sức khỏe tốt, an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm được giao.

Thời gian tới, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Trung đoàn 6 chỉ đạo các đơn vị và đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới phải thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo cho chiến sĩ mới, bảo đảm đầy đủ chế độ quy định cho chiến sĩ mới và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: LÊ VĂN SÁU