Tham gia tập huấn có hơn 300 đồng chí là chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn; các cán bộ làm công tác huấn luyện kỹ thuật trong toàn quân. Nội dung tập huấn tập trung vào giới thiệu tổng quan về công tác kỹ thuật; công tác tham mưu kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; thống nhất văn kiện kỹ thuật diễn tập chỉ huy cơ quan cấp chiến dịch, 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh; hướng dẫn soạn thảo kế hoạch bảo đảm kỹ thuật thực hiện một số nhiệm vụ trong tình hình mới; hướng dẫn sử dụng, chuyển giao phần mềm soạn thảo văn kiện bảo đảm kỹ thuật tác chiến trên bản đồ số 2D; giới thiệu một số nội dung sa bàn ảo 3D...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, lớp tập huấn lần này cùng với yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực, khả năng tư duy độc lập về công tác tham mưu kỹ thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đây cũng là dịp để cơ quan kỹ thuật các cấp và cán bộ kỹ thuật các đơn vị làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật tại đơn vị, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật trong quân đội; nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Trong thời gian tập huấn, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đồng chí giảng viên, học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu nắm chắc các nội dung, phương pháp huấn luyện, liên hệ thực tiễn ở các cơ quan, đơn vị để vận dụng tốt các kiến thức tập huấn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu ngay sau tập huấn cần nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện tại từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm chất lượng, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác kỹ thuật; đồng thời chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để tham gia Hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư, lữ đoàn giỏi toàn quân đạt kết quả cao nhất...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG