Những năm qua, nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của huấn luyện điều lệnh, các cơ quan, đơn vị ở các cấp đã tổ chức và triển khai huấn luyện điều lệnh chặt chẽ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng. Thông qua đó tình hình chấp hành điều lệnh trong các cơ quan, đơn vị đã có những bước chuyển tiến bộ căn bản, ý thức trách nhiệm của mỗi quân nhân được nâng cao, động tác điều lệnh cơ bản đã thể hiện sự thống nhất, trang nghiêm, hùng mạnh của quân đội, các chế độ sinh hoạt chính quy đã đi vào nền nếp, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh ở các cơ quan Bộ lên một bước; thực hiện cơ quan đi trước đơn vị và cơ quan làm gương cho đơn vị học tập. Ngày 27-5-2019 Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt Kế hoạch kiểm tra số 1430/KH-QH của Cục Quân huấn về việc kiểm tra điều lệnh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; căn cứ vào kế hoạch và hướng dẫn của Cục Quân huấn, các cơ quan đã chủ động, tích cực luyện tập tạo không khí thi đua sôi nổi trong huấn luyện, rèn luyện giữa các cơ quan. Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Tổng Tham mưu đã xây dựng và triển khai kế hoạch luyện tập cho các cơ quan, đơn vị. Trong thời gian 1,5 tháng (từ 16-7 đến 30-8), 67 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ tham gia kiểm tra các nội dung điều lệnh đội ngũ đội hình khối, điều lệnh cá nhân… theo hình thức bốc thăm với tổng quân số tham gia hơn 4.500 đồng chí, trong đó có hơn 1.300 đồng chí tham gia kiểm tra cá nhân.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại lễ khai mạc.
leftcenterrightdel
Các cơ quan, đơn vị bốc thăm thứ tự và nội dung kiểm tra.
leftcenterrightdel
Ngay sau lễ khai mạc, các đơn vị tiến hành kiểm tra những nội dung đầu tiên.

Để cuộc kiểm tra hoàn thành chương trình theo kế hoạch và đạt kết quả cao, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị và ban tổ chức, tổ trọng tài cần quán triệt nghiêm túc, sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra. Chỉ đạo, tổ chức và thực hiện nội dung kiểm tra đúng kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bộ phận giám khảo cần nắm chắc nội dung, chấm điểm chặt chẽ, khách quan, trung thực, đúng quy chế; từng thành viên ban giám khảo phải chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức về kết quả chấm điểm của mình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế. Các cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, bảo đảm quân số, đối tượng kiểm tra theo quy định, thi đua, phấn đấu đạt kết quả cao trong kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Tin, ảnh: CHU ANH