leftcenterrightdel

Đại tá Phan Hải Long, Phó tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu khai mạc hội thi. 

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Phan Hải Long, Phó tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, Trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi Kỹ thuật năm 2022 nhằm thống nhất, nâng cao chất lượng, nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật; nâng cao trình độ nhận thức, quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong binh chủng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó tư lệnh, Trưởng ban tổ chức hội thi yêu cầu: Các đơn vị tiếp tục làm công tác chuẩn bị tốt nhất cho hội thi với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

leftcenterrightdel
Trung đội Sửa chữa 1, Đại đội Sửa chữa (Lữ đoàn Xe tăng 215) thực hiện nội dung thi thay tấm thiết giáp và két mát nước cho xe tăng ngay sau lễ khai mạc. 

Hội thi kỹ thuật được tổ chức ở tất cả các đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp. Các đội thi tranh tài ở một số nội dung như: Thi khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật giỏi; thi quản lý kỹ thuật tốt; thi khu kỹ thuật và hoạt động ngày kỹ thuật; thi đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

Ngay sau lễ khai mạc, các kíp dự thi của Lữ đoàn Xe tăng 215 đã thực hiện một số nội dung thi: Khu kỹ thuật và hoạt động ngày kỹ thuật; quản lý kỹ thuật tốt...

Hội thi dự kiến kết thúc vào ngày 4-8. 

Tin, ảnh: MINH ANH