leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vật cản 93, Bộ Tham mưu Binh chủng Công binh luyện tập nội dung cứu hộ - cứu nạn.

Các địa phương, đơn vị đã điều động 1.126 lượt người, 35 lượt phương tiện các loại tham gia ứng phó, xử lý hiệu quả 19 vụ, cứu được 37 người và 1 phương tiện. Riêng lực lượng quân đội đã chỉ đạo, điều động 260 lượt cán bộ, chiến sĩ, 5 lượt phương tiện và 409 lượt dân quân tự vệ, tham gia tìm kiếm cứu nạn 18 vụ, cứu được 8 người.

Ngoài ra, các địa phương cũng huy động 457 lượt người, 30 lượt phương tiện, phối hợp với lực lượng quân đội, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn 8 vụ, 17 người và 1 phương tiện.

Được biết, các địa phương, đơn vị quân đội đã duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở tất cả các cấp; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng, BTTM và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPSC, TT&TKCN), chỉ đạo các lực lượng, xử lý hiệu quả các tình huống về SC, TT&TKCN.

leftcenterrightdel

Đội tuyển Lữ đoàn Công binh 28, Quân chủng Phòng không-Không quân thực hiện nội dung thi “Đội cứu hộ, cứu nạn” trong Hội thao Công binh toàn quân năm 2021.

Thời gian tới, Cục Cứu hộ - Cứu nạn tiếp tục xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng thủ dân sự và Đề án phát triển, nâng cao năng lực lĩnh vực ƯPSC, TT&TKCN; các kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần; phối hợp với Binh chủng Hóa học, bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện của Bộ Quốc phòng ứng phó sự cố hạt nhân; làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập ứng phó sự cố hóa học, môi trường tại Binh chủng Hóa học; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, địa phương xây dựng kế hoạch chuyên ngành về ƯPSC, TT&TKCN, tuyên truyền và tập huấn trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH