leftcenterrightdel

Quang cảnh khóa huấn luyện. 

Đây là khóa huấn luyện về chuyên môn GGHB LHQ đầu tiên cho BVDC2.4, nằm trong chuỗi các hoạt động huấn luyện trong giai đoạn trước khi triển khai về nội dung GGHB LHQ, trước khi BVDC2.4 được triển khai thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Bentiu, Nam Sudan. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khóa huấn luyện được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

Trong khuôn khổ khóa huấn luyện, các chuyên gia của ICRC sẽ trang bị cho cán bộ, nhân viên thuộc BVDC2.4 những kiến thức cơ bản, thiết yếu về Luật nhân đạo quốc tế, kiến thức về xâm phạm và bạo lực tình dục trong hoạt động GGHB LHQ; đồng thời, giúp học viên thực hành xử lý tại chỗ một số tình huống liên quan, trong đó có nội dung về một số vật liệu nổ còn sót sau xung đột, cùng với quy trình xử lý khi gặp các vật liệu nổ trên thực địa. Giảng viên, chuyên gia của ICRC giảng dạy trực tuyến, sử dụng hình ảnh, minh họa, có kết hợp với một số mô hình mìn huấn luyện của Cục GGHB Việt Nam làm giáo cụ trực quan, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Việc tổ chức khóa huấn luyện trên góp phần củng cố, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực GGHB LHQ giữa Việt Nam với ICRC. 

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH-DUY THỊNH