Thông tư này quy định về đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

leftcenterrightdel
Bộ đội Tiểu đoàn Vận tải 25, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) bảo quản phương tiện của đơn vị. Ảnh: qdnd.vn 

 

Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, đơn vị quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng.

2. Cơ sở đào tạo lái xe quân sự và cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ trong Bộ Quốc phòng.

3. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 8-2-2022 và thay thế Thông tư số 93/2016/TT-BQP ngày 24-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; Thông tư số 216/2011/TT-BQP ngày 20-12-2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc phòng khi tham gia giao thông đường bộ.

2. Trường hợp văn bản viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (thông tin chi tiết xem file đính kèm).

CHUNG VIỆT

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.