Thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp Ban chỉ đạo chuẩn bị các mặt phục vụ hội thảo. Đến thời điểm hiện tại đã soạn thảo và chuẩn bị xong nội dung Dự thảo Kế hoạch tổ chức hội thảo, gửi xin ý kiến các cơ quan chức năng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh cuộc họp.

Ban tổ chức đã nhận được 86 bài viết tập trung đúc rút phân tích, làm rõ những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng khẳng định làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết, khách quan, sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân; giữa đường lối phát triển quốc phòng, quân sự với đường lối xây dựng an ninh, kinh tế xã hội của đất nước…

Các mốc thời gian: In sách hội thảo xong trước ngày 27-11; họp báo giới thiệu hội thảo ngày 27-11 và thời gian tổ chức hội thảo ngày 29-11-2019.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu giúp Ban chỉ đạo chuẩn bị tốt các mặt chuẩn bị hội thảo. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát các kế hoạch đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; tiếp tục hoàn chỉnh mọi công tác chuẩn bị; xây dựng các phương án bảo đảm an toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần để hội thảo đạt được mục đích yêu cầu đề ra, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân…

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG