leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh hưởng ứng “Ngày chạy thể thao CISM kết hợp chạy OLYMPIC” năm 2019.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức cho hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia chạy với cự ly từ 3 đến 4km. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng chủ trương “Hữu nghị thông qua thể thao” do Hội đồng Thể thao Quân sự thế giới phát động và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao tỷ lệ quân số khỏe tham gia học tập, huấn luyện, công tác trong đơn vị. Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Các hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, nề nếp, hiệu quả thiết thực. Hàng năm, đơn vị  đều đạt quân số khỏe trên 99%, giành nhiều thành tích cao tại hội thi, hội thao thể dục, thể thao cấp trên.

Tin, ảnh: SƠN TÒNG - DUY HIỂN