leftcenterrightdel
 Gần 70 mô hình, sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện năm 2022 tại Sư đoàn 377.

Tham gia hội thi có gần 70 mô hình, sáng kiến có tính khoa học và tính ứng dụng cao đưa vào phục vụ công tác huấn luyện các chuyên ngành, tiêu biểu như: Mô hình giáo dục truyền thống 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”- Bản hùng ca bất tử; phần mềm kiểm tra nhận thức chính trị; mô hình rèn chỉ tiêu trắc thủ sĩ quan điều khiển tên lửa S-125M; thiết bị huấn luyện nhân viên tiêu đồ 9x9;…

Hội thi tập trung vào những nội dung: Chuẩn bị mô hình học cụ, thiết bị mô phỏng huấn luyện, giáo án, sổ sách, văn kiện huấn luyện; giáo viên thực hành giảng bài trên các nội dung, khoa mục của 4 chuyên ngành (Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Hội thi, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; nhiều cơ quan, đơn vị đã đầu tư, nghiên cứu, sử dụng kỹ thuật điện tử, vi mạch, bán dẫn cũng như xây dựng hệ thống các phần mềm trên máy tính, điện thoại để tạo ra các mô hình huấn luyện thiết thực, sinh động, có tính ứng dụng cao, sát thực tế công tác huấn luyện của từng cơ quan, đơn vị. 

Tin, ảnh: VĂN HẠNH-XUÂN SANG