Với chủ đề “Sư đoàn 5 – 55 năm bản hùng ca Quyết thắng”, hội thi đã thu hút 11 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn. Mỗi đội dự thi biểu diễn ba bài hát tự chọn trong 15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
Tiết mục dự thi của Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7.
leftcenterrightdel
 Tiết mục dự thi của Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân kh 7.

Tại hội thi, bằng nhiều hình thức nghệ thuật, kết hợp múa, hát, các đội đã thể hiện sinh động, hào hùng các bài hát quy định, qua đó ca ngợi Đảng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quân đội, dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Hội thi nhằm kiểm tra đánh giá kết quả dạy, phổ biến 15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam tại các đơn vị. Qua đó, tạo thống nhất trong sư đoàn về hát các bài hát tập thể, truyền thống, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, đời sống văn hóa chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG DANH -DUY HIỂN