Cùng dự có Phó chánh Văn phòng Trung ương, Thư ký Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về bố cục chung của Dự thảo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018; kết cấu các mục, tiểu mục; đề xuất một số nội dung cần điều chỉnh…

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, do vậy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo, đảm bảo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018 đủ nội dung, đúng quy trình, tiến hộ hoàn thành và đưa ra công bố trong thời gian sớm nhất.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018 là tài liệu giới thiệu về quan điểm, đường lối quân sự, chính sách quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng dân; xây dựng quân đội nhân dân; hợp tác về đối ngoại quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sự chiến đấu của lực lượng vũ trang; là tài liệu giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước cho các cấp, ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Quang Vĩnh phát biểu tại hội thảo.

Cùng với đó, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018 còn là tài liệu chính thức để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng; giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước cho các cấp, ngành và toàn dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay.

Tin, ảnh: THU HÀ