Ngoài lời nói đầu, nội dung công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT Quân khu 9 giai đoạn 2000-2020” được chia làm 3 chương, phụ lục, số liệu minh họa, hình ảnh, tư liệu tham khảo và mục lục; sau từng chương có nội dung tiểu kết, tóm gọn những hoạt động và thành công nổi bật đạt được trong giai đoạn đó.   

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, LLVT Quân khu 9 đã có sự trưởng thành vượt bậc, luôn gắn liền với quá trình đổi mới, phát triển của đất nước, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng LLVT ba thứ quân ngày càng lớn mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước… Những thành tựu đó của LLVT Quân khu có sự đóng góp trực tiếp của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Để xây dựng đề cương chi tiết của công trình, ban biên soạn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đã kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu, tổng kết của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quân đội; xin ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Ban Chủ nhiệm Cục Chính trị qua các thời kỳ, cùng các cơ quan chức năng của quân khu và các nhân chứng lịch sử.

Buổi hội thảo đề cương công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT Quân khu 9 giai đoạn 2000-2020” đã có nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, làm cơ sở để ban biên soạn tiếp tục hoàn thiện đề cương công trình thông qua Hội đồng Khoa học Quân sự Quân khu 9 xét duyệt và tiến hành biên soạn bản thảo theo quy trình được thực hiện và kế hoạch đã được xác định.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC