Các đại biểu tham quan mô hình tự tạo của hội viên Trường Mầm non Kho KV2 trưng bày tại đại hội.  

Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại đại hội khẳng định, những năm qua, hoạt động của Hội phụ nữ Kho KV2 đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động hội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị. Trên từng cương vị công tác, chị em luôn yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với kho tàng, trạm xưởng. 100% hội viên luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đã đạt kết quả tốt, hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016 đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ kho TSVM, đơn vị VMTD.

Kết quả, 5 năm qua, Hội Phụ nữ Kho KV2 luôn đạt vững mạnh xuất sắc, được Tổng cục Kỹ thuật, Cục Quân khí nhiều lần khen thưởng; có 68 lượt cán bộ, hội viên được khen thưởng các cấp.

Đại hội cũng thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào Hội Phụ nữ trong nhiệm kỳ tới. Theo đánh giá của cơ quan cấp trên, đại hội diễn ra đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc chặt chẽ.

Tin, ảnh: KIM ANH – PHẠM QUYỀN