Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội khẳng định, với tỷ lệ nữ chiếm hơn 60% quân số toàn đơn vị, hội viên phụ nữ có mặt công tác trên khắp các lĩnh vực hoạt động của công ty, có vai trò quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong nhiệm kỳ, HPN được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty và hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, công tác hội và phong trào phụ nữ công ty đã có bước phát triển mới vững chắc, tổ chức HPN hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò đại diện của phụ nữ; cán bộ hội viên phụ nữ trong công ty đã có bước trưởng thành về mọi mặt. Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em được quan tâm thực hiện đầy đủ, góp phần động viên cán bộ, hội viên phụ nữ gắn bó xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu.

Nổi bật là: Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Đại hội phụ nữ công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và kết hợp chặt chẽ với Phong trào Thi đua Quyết thắng trong các đơn vị, HPN đã cụ thể hóa các nội dung tổ chức triển khai toàn diện, bảo đảm được mục tiêu đề ra sát với đặc thù đơn vị. Trong 5 năm qua, đã có 3 lượt hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, hơn 500 lượt hội viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 30 lượt hội viên được khen thưởng đột xuất; nhiều cán bộ, hội viên được biểu dương trong các phong trào thi đua của đơn vị. Nhiều năm liên tục, HPN Công ty Cổ phần 26 đạt vững mạnh xuất sắc, được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm đại hội.

Đại hội cũng thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản và khâu đột phá của HPN nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động, xây dựng HPN vững mạnh xuất sắc. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và quyền bình đẳng mọi mặt của phụ nữ; hoàn thành tốt chức năng tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và chương trình hành động Đại hội đại biểu HPN các cấp. Đại hội cũng thống nhất hai khâu đột phá: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần xây dựng công ty vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên trong việc tham gia hoạt động hội, phấn đấu giỏi một việc, biết nhiều việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ bản lĩnh, tự tin, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KIM ANH - THĂNG BẢY