Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty 72, sự hướng dẫn của các cơ quan, ban ngành cấp trên, Hội Phụ nữ Công ty 72 đã đoàn kết, thống nhất xây dựng, triển khai và tập trung đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước xác định.

leftcenterrightdel
Hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số giới thiệu sản phẩm của mình cho các đại biểu.

Hội Phụ nữ đơn vị hiện có 907 hội viên, trong đó có 327 hội viên là dân tộc thiểu số, sinh hoạt ở 21 chi hội, 53 tổ. Ban chấp hành hội được củng cố đủ số lượng, đảm bảo năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công ty 72 bám sát nhiệm vụ, đổi mới hình thức, biện pháp từ phát động đến tổ chức thực hiện, sơ tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng, các nội dung thi đua đột kích và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. 

leftcenterrightdel
 Hội viên Hội Phụ nữ Công ty 72 chụp ảnh lưu niệm với đại biểu.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, đổi mới các hình thức hoạt động phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương, tập tục của chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số để lôi cuốn hội viên tham gia và trở thành một sân chơi bổ ích, phát huy tính sáng tạo, chất lượng công việc, góp phần xây dựng hội phụ nữ vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI