Năm 2020, các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng các công trình có tính lưỡng dụng, phát triển đa dạng các ngành, nghề phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ thời chiến. Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, địa phương chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; hoàn chỉnh phương án sơ tán các bộ, ngành Trung ương và bố trí chiến lược quốc phòng-an ninh; nắm chắc tình hình xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức diễn tập toàn quân về phòng, chống dịch Covid-19; huy động lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ triển khai hơn 2.000 chốt trên toàn tuyến biên giới đất liền để kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đồng thời 3 mục tiêu: Ngăn chặn đẩy lùi dịch Covid-19; ổn định phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh.

leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị các bộ, ngành, Trung ương, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chiến lược, các luật về quốc phòng, quân sự.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Ngô Minh Tiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Dân quân tự vệ.

Cùng với tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban CHQS bộ, ngành, Trung ương trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân theo lĩnh vực, ngành quản lý... các quân khu, địa phương, cơ quan, tổ chức điều chỉnh lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản thi hành Luật, phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân thường trực, dân quân tự vệ biển, phòng không, pháo binh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả đúng quy định của pháp luật về Đề án xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng, nhất là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong cộng đồng dân cư...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Ngô Minh Tiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Dân quân tự vệ.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG