leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã đưa ra một số tình huống sẵn sàng chiến đấu có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là trong dịp diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để hội nghị thảo luận, bàn bạc, thống nhất nội dung tổ chức phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng phương án tác chiến, chính xác trong từng tình huống cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Đồng thời hiệp có kế hoạch phối hợp, hiệp đồng giữa cá lực lượng bảo đảm chặt chẽ, kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan đã thống nhất nội dung, ký kết biên bản hiệp đồng giao nhiệm vụ cho từng đơn vị phối hợp thực hiện.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Trọng Hưng, Phó chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nắm chắc nhiệm vụ, xây dựng, kiện toàn, hoàn chính kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tập trung lãnh đạo các lực lượng tăng cường cảnh giác, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục nghiên cứu, xác định chủ trương, giải pháp xử lý tình huống có thể xảy ra; phát huy tốt vai trò của Quân đội, Công an và các lực lượng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo vệ thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: QUANG THÚY-NGỌC VINH