Năm 2023, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã tổ chức quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; doanh thu và lợi nhuận cơ bản đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; giải quyết tốt các mối quan hệ với khách hàng; thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong quan hệ, ứng xử; bảo đảm thu nhập cho người lao động.

leftcenterrightdel

Đại diện người lao động và lãnh đạo công ty ký kết thỏa ước lao động tập thể. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận và bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng, sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh tình hình thế giới tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, Ban giám đốc công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được phân công, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao vị thế, uy tín với đối tác, khách hàng. Quản lý, vận hành hiệu quả các âu tàu, làng chài tại quần đảo Trường Sa, thực hiện có hiệu quả hoạt động công ích, giám sát nghề cá và chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”…

leftcenterrightdel
Trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Hội nghị đã bầu tổ đối thoại định kỳ gồm 16 đồng chí làm nhiệm vụ: Giám sát, kiểm tra thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, kế hoạch công tác năm; sử dụng kinh phí, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty đã trao thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949 / 6-3-2024).

Tin, ảnh: DUY TÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.