leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên được bồi dưỡng các chuyên đề về: Kết quả kiểm tra, thăm Trường Sa, DK1 của Đoàn công tác Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu năm 2021; truyền thống 75 năm Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội (11-5-1946/11-5-2021); Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin Việt Nam và tổng hợp tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước và thế giới tháng 4-2021.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Cục Tuyên huấn yêu cầu, các đồng chí báo cáo viên nắm chắc nội dung, sau hội nghị thông tin đến cán bộ, đảng viên, quần chúng của đơn vị theo chế độ quy định.

Tin, ảnh: DUY THÀNH