leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên được bồi dưỡng các chuyên đề về: Kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; vấn đề an ninh con người trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước và thế giới tháng 10-2021....

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Cục Tuyên huấn yêu cầu, các đồng chí báo cáo viên nắm chắc nội dung, sau hội nghị thông tin đến cán bộ, đảng viên, quần chúng của đơn vị theo chế độ quy định.

Tin, ảnh: DUY THÀNH