Tại các địa phương, đoàn công tác đã nghe và nghiên cứu báo cáo kết quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 của các hội đồng; tọa đàm, trao đổi và kiểm tra nhận thức quốc phòng - an ninh của các thành viên trong hội đồng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở địa phương; hiệu quả hoạt động của các hội đồng và thành viên của hội đồng; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và kết quả tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân…

leftcenterrightdel
Đoàn công tác làm việc với Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.   

Qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá: Mặc dù trên cương vị kiêm nhiệm nhưng vị trí, vai trò các thành viên hội đồng đã được phát huy; hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các địa phương và nhà trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; có hệ thống văn bản, sổ sách đăng ký, thống kê đầy đủ, rõ ràng và duy trì nghiêm công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

Đoàn công tác yêu cầu, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh các địa phương và nhà trường khắc phục triệt để những tồn tại mà đoàn công tác chỉ ra; thường xuyên cập nhật hệ thống công văn, chỉ thị, hướng dẫn, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kịp thời kiện toàn các thành viên hội đồng sau khi địa phương bầu cử theo quy định; làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền viên; các cơ quan thường trực làm tốt công tác tham mưu, giúp hội đồng các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở địa phương và nhà trường.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ