Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng; đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên trong Hội đồng chỉ đạo Tạp chí.

leftcenterrightdel

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Hội đồng chỉ đạo Tạp chí tiếp tục bám sát Kế hoạch định hướng, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc bám sát các sự kiện nổi bật về chính trị, quân sự trên thế giới và trong nước, thực hiện tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích, không sai sót về quan điểm, đường lối. Trong năm đã tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành 12 số Tạp chí với 402 bài, trong đó có 2 số đặc biệt kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng với đó, Tạp chí Quốc phòng toàn dân phiên bản điện tử cũng đã được quản lý chặt chẽ, hoàn thành 100% kế hoạch đăng tải với hơn 200 bài tiếng Việt và biên dịch 804 bài cho phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại hội nghị.

Về nội dung, Tạp chí đã đảm bảo hài hòa, cân đối giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, vùng miền trong cả nước. Chất lượng các bài viết chuyên luận ngày càng ổn định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Chỉ đạo và yêu cầu thực tiễn đặt ra, được bạn đọc đánh giá cao. Đặc biệt, Tạp chí đã duy trì ổn định cả số lượng, chất lượng các chuyên mục, nhất là chuyên mục Quán triệt Nghị quyết của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”, quân sự nước ngoài…

Về phương hướng, nhiệm vụ của Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2020 được hội nghị xác định đó là tiếp tục bám sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới; yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc; định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; trực tiếp là Hội đồng Chỉ đạo để tổ chức tuyên truyền; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng Tạp chí, đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài quân đội.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã đạt được trong năm vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chủ động triển khai kế hoạch định hướng nghiên cứu, biên tập năm 2020 đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí; nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, tính thực tiễn và dự báo cao. Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết Trung ương (Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, chủ động triển khai vệt bài tuyên truyền về việc tham gia ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Tạp chí đặc biệt chú trọng tuyên truyền các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong năm 2020 theo đúng luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam và sự định hướng, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, không để xảy ra sai sót, sơ hở, ảnh hưởng không tốt đến quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Tin, ảnh: CHU ANH