Trung tướng PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì hội nghị. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2011-2020”, Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quốc phòng đã quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, quy định của cấp trên. Học viện Quốc phòng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng tại học viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược; cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ của Đảng, Nhà nước diện Trung ương, Bộ Chính trị quản lý về quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, Học viện Quốc phòng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh; có tư duy lý luận, kinh nghiệm thực tiễn tầm chiến dịch, chiến lược, có kiến thức toàn diện, chuyên sâu, có năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học, có trình độ ngoại ngữ và tin học tương ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có những nhà khoa học đầu ngành về lý luận bảo vệ Tổ quốc, về Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, nghệ thuật quân sự và lý luận CTĐ, CTCT cấp chiến dịch, chiến lược. Đồng thời Học viện Quốc phòng tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục và đào tạo, hình thức và phương pháp dạy học; thực hiện phương châm "dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả thực chất” và thực hiện công tác bảo đảm giáo dục và đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020 của Học viện Quốc phòng. Thời gian tới, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quốc phòng tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kịp thời đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước, bổ sung, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ có trình độ, kiến thức; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; tiếp tục và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG