Cùng dự có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện đại biểu các Đại sứ quán, Tùy viên quân sự các nước; đại biểu lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quốc phòng và đại diện cán bộ, giảng viên, học viên học viện.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng khẳng định: Năm học vừa qua, Học viện Quốc phòng đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác. Học viện đã chủ động, quyết liệt trong đổi mới chương trình, nội dung phương pháp dạy theo hướng tăng cường rèn luyện tư duy cho học viên, dành thời gian cho các hoạt động tự học và nghiên cứu thực tế. Kết quả, công tác huấn luyện-đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào thực chất hơn, chất lượng ngày càng cao.

Năm học 2018-2019, Học viện đã mở 28 lớp học tập trung với 10 đối tượng đào tạo cho gần 1.200 học viên. Cùng với đó là sự phát triển của phong trào nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều đề tài có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo của Học viện, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối chính sách về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại lễ khai giảng.

Về công tác đối ngoại, vị thế, uy tín của Học viện ngày càng cao, được lan tỏa trong toàn quân, toàn quốc và quốc tế. Tham gia hội đàm và trao đổi các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, thông qua đó góp phần tuyên truyền đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước với bạn bè quốc tế; học tập kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với Học viện Quốc phòng một số nước trong đào tạo cán bộ quân sự cao cấp.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2019-2020, nhiệm vụ của Học viện tiếp tục có những phát triển mới. Đặc biệt, năm học này, thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ, Bộ Quốc phòng các nước trong hợp tác quốc tế về đào tạo, Học viện Quốc phòng tổ chức mở lớp Đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế khóa 5.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS. TS Trần Việt Khoa đọc diễn văn tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Học viện Quốc phòng với vị trí là trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, thời gian tới, Học viện cần tập trung thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm. Theo đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trong đó cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị về lĩnh vực quân sự, quốc phòng...

leftcenterrightdel
Các học viên lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế khóa 5.

Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, Học viện cần tạo bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học, phù hợp, đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh của cả nước. Không ngừng đổi mới công tác huấn luyện-đào tạo phù hợp đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay, bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại và thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương vào bài giảng. Tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu công nghệ-khoa học và các phương pháp giáo dục, đào tạo tiên tiến vào huấn luyện-đào tạo.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự trong tình hình mới; tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo; đồng thời chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực…

Tin, ảnh: THU HÀ