Trung tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng, chủ trì buổi lễ.

leftcenterrightdel

Trung tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, tặng hoa và trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Theo đó, trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng, gần 200 học viên của các lớp được trang bị kiến thức cả về lý luận và thực tiễn làm cơ sở để nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu tác chiến, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp chiến dịch, chiến lược và các cơ quan quân sự địa phương tỉnh, thành phố, nhất là những vấn đề về lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay, như: Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới; về công tác đối ngoại quốc phòng; tiến hành công tác Đảng, công tác Chính trị trong các nhiệm vụ; nghiên cứu thực tế và diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu;...

Để nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, thời gian qua Học viện Quốc phòng đã tiến hành đổi mới trên nhiều mặt. Về nội dung học tập, nghiên cứu, học viên được trang bị nhiều kiến thức cập nhật cả về lý luận và thực tiễn, trong đó có những phát triển mới về nghệ thuật quân sự; nhận thức mới về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Phương pháp dạy và học được thực hiện theo hướng tăng cường nghiên cứu thực tế, nâng cao năng lực thực hành cho học viên. Phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bám sát chủ trương 3 thực chất “dạy thực chất, học thực chất, thi, kiểm tra và đánh giá thực chất”. Đặc biệt, diễn tập cuối khóa được đổi mới đồng bộ, toàn diện giúp các thành phần tham gia diễn tập nâng cao tính tích cực chủ động sát thực tế. Kết quả thi kiểm tra các lớp có 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 90% đạt khá, giỏi.

Những kiến thức được trang bị trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện là cơ sở rất quan trọng để các học viên vận dụng vào việc phân tích, giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề mới trong các chiến lược của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng nghị quyết lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp, đặc biệt trong năm nay là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Trần Việt Khoa đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý và học viên, nhất là nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nội dung chương trình khóa học. Đồng chí mong muốn các học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp tác phong công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu, năng lực nghiên cứu, đánh giá, nhận định tình hình, dự báo chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp cao hơn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH