leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó chính ủy Học viện Lục quân phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc. 

Đồng chí Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó chính ủy Học viện Lục quân cho biết: "Là đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nơi có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, những năm qua, Học viện Lục quân thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc. Bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, học viện đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng thế trận an ninh quốc phòng vững chắc của địa phương"

Theo Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, hiện nay, trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân tộc và công tác dân vận thì việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng tiến hành công tác dân tộc, nhất là kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về dân tộc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của học viện là quan trọng, cần thiết.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện Lục quân tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc. 

Trong thời gian 5 ngày, các học viên tham gia lớp học được nghe giới thiệu các chuyên đề gồm: Những nội dung toàn diện về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; quan điểm, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa dân tộc; công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

 Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.