Báo cáo tại hội nghị cho biết, 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ; coi đây là nội dung cốt lõi để xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần của học viện...

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Học viện trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng… hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Học viện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về lịch sử truyền thống của dân tộc, quân đội và truyền thống của Học viện; nhất là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, giảng viên nhà trường; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” và những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong toàn học viện.

Tin, ảnh: XUÂN BÁCH-THANH TUYỀN