Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30-9-2020 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, đề cao tự phê bình và phê bình, thể hiện sự đổi mới, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là dấu mốc quan trọng của một thời kỳ phát triển mới của Quân đội.

Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng đổi mới, ngắn gọn, sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận cũng yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc hội nghị học tập, quán triệt, triển khai đến các đối tượng ở cơ quan, đơn vị mình; cụ thể hóa các nội dung phù hợp với thực tiễn; xây dựng ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội và chương trình hành động.  

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Đảng ủy Binh chủng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó được chỉ rõ trọng tâm, trọng điểm; làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá đồng thời liên hệ, vận dụng sát tình hình thực tiễn.

Tin, ảnh: THU THỦY