Năm 2019, cơ quan quân sự các cấp đã triển khai nghiêm Quyết định của Tư lệnh Quân khu 2 và UBND tỉnh Điện Biên; phối hợp với đơn vị nhận nguồn và địa phương giao nguồn, triển khai công tác huấn luyện, diễn tập được tiến hành chặt chẽ, thiết thực có hiệu quả; coi trọng huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự, cán bộ khung B. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị hiệp đồng công tác huấn luyện quân nhân dự bị năm 2020.

Việc huy động lực lượng dự bị động viên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đạt 98% quân số trở lên. Tổ chức huấn luyện cán bộ cấp tiểu đội đến cấp tiểu đoàn hơn 2.300 lượt quân nhân; huấn luyện khung B đạt 98% quân số; cấp phân đội trên 940 đồng chí, đào tạo, bổ túc sĩ quan dự bị và huấn luyện chuyển loại 59 đồng chí kết quả đạt khá.

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Tập trung nâng cao chất lượng khung B, bảo đảm tốt công tác đảng, công tác chính trị, chính sách hậu phương quân đội đối với quân nhân dự bị khi tập trung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Tin, ảnh: ĐỨC HẠNH