Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm; Trung tướng Nguyễn Tân Cương và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương...

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Cường đã thông báo nội dung, chương trình Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa XII; những nội dung yêu cầu đối với các đồng chí Ủy viên QƯTƯ, đại biểu quân đội dự hội nghị. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Trong thời gian qua, để tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội đã và đang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 55 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu cũng thảo luận kết quả nổi bật các hoạt động quân sự quốc phòng và dự báo tình hình thế giới, khu vực tác động đến nhiệm vụ của Quân đội thời gian tới. Đồng thời, làm nổi bật nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của toàn quân trong thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng đầu năm 2020; một số nội dung hoàn thành xuất sắc, góp phần nâng cao uy tín của quân đội, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn quân luôn kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tin tưởng Đảng bộ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thông tin với các đại biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 12, khóa XII là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất quan tâm. Tại hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận, thông qua, quyết định những vấn đề quan trọng; do vậy, yêu cầu các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị đang công tác trong quân đội cần đề cao trách nhiệm chính trị, tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các đề án của Trung ương, cũng như các nội dung quan trọng khác; góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 12, khóa XII.

Tin, ảnh: KIM ANH