leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch và thư ký do đại hội bầu.

Phụ nữ Kho 205 chiếm gần 1/3 quân số, đảm nhiệm nhiều vụ chuyên môn khác nhau, trong đó phần lớn chị em làm việc tại các kho hàng, điều kiện môi trường độc hại, công việc nặng nhọc vất vả… nhưng chị em đều xác định rõ thái độ, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Bầu Ban chấp hành Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, các phong trào thi đua của Hội Phụ nữ luôn được gắn kết với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, với nhiều hình thức, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường như phong trào “Nói không với rác thải nhựa”, mô hình “Vườn hoa không rác”, tích cực tham gia phong trào tăng gia sản xuất, xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp” trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa trong đơn vị với hơn 9.000 ngày công, góp phần có hiệu quả phong trào “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, được chỉ huy kho đánh giá cao. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Kho 205 liên tục đạt vững mạnh xuất sắc, được thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, Cục Quân nhu tặng Bằng khen, Giấy khen, 100% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. 

leftcenterrightdel
 Cán bộ, hội viên HPN Kho 205 chụp ảnh với đại biểu cấp trên và lãnh đạo chỉ huy Kho 205.

Đại hội cũng thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hoạt động của hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào của trên gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và quyền bình đẳng mọi mặt của phụ nữ; tạo sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong kho góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Tin, ảnh: CAO KIÊN