Những nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã và đang thiết thực chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc khi Tết đến xuân về.

leftcenterrightdel
 Tiểu đoàn 553 có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

 

leftcenterrightdel
Pháo thủ 2 luyện tập phương pháp quan sát bám, bắt mục tiêu. 

 

leftcenterrightdel
Pháo thủ số 5, 6 huấn luyện phương pháp nạp đạn. 

 

leftcenterrightdel
Mùa xuân trên trận địa. 

 

TUẤN HUY (thực hiện)