Cụ thể, đội tuyển Thanh niên Quân đội về nhất với điểm số cách biệt là 520 điểm so với đội tuyển Khánh Hòa đạt 390 điểm và đội tuyển Đà Nẵng đạt 350 điểm. Hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức.

leftcenterrightdel
 Đội tuyển Thanh niên Quân đội tham gia vòng thi cụm.

Tại hội thi, các thí sinh tham gia tranh tài với những nội dung: Tìm hiểu kiến thức về triết học, triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, kinh tế chính trị học Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước. Vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Cùng với đó là nhận thức về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam; Luật Thanh niên năm 2020; lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Đức Cương và lãnh đạo Phòng Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị) động viên, chúc mừng đội tuyển Thanh niên Quân đội.

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, kết quả trên đã thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của các thành viên đội tuyển khi đại diện cho tuổi trẻ toàn quân tham gia hội thi. Thông qua hội thi nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; đồng thời, tạo điều kiện cho tuổi trẻ quân đội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào quá trình học tập, công tác, tu dưỡng, rèn luyện.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH