Theo báo cáo, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện nghiêm công tác ƯPSC, PCCN, TT&TKCN cũng như chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác này; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT, TKCN, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Ban Chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng quy chế, phương án, kế hoạch hiệp đồng thực hiện ƯPSC, TT&TKCN phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thường xuyên theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn, địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm về lũ ống, lũ quét, sạt lở và các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao… xây dựng, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống, di dời nhân dân đến nơi an toàn; duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, luyện tập các phương án ở các cấp; kịp thời bổ sung lực lượng, phương tiện, vật chất cơ động thực hiện kịp thời các tình huống ƯPSC, PCCN, TT&TKCN; tích cực phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hàng chục cuộc diễn tập liên quan đến ƯPSC, PCCN, TT&TKCN, cháy rừng; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huy động trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực và dân quân phối hợp với các lực lượng khác kịp thời xử lý các tình huống.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cùng lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra phương án ƯPSC, TT&TKCN tại địa bàn xã Trung Chải, thị xã Sa Pa.

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác ƯPSC, TT&TKCN tại địa bàn xã Trung Chải, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái). Trong quá trình kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao những kết quả trong công tác ƯPSC, PCCN, TT&TKCN và yêu cầu các đơn vị: Duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi nắm chắc diễn biến thời tiết, khí hậu, thảm họa trên địa bàn; chủ động luyện tập các phương án, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương rà soát, nắm chắc địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra sự cố cao, xây dựng, bổ sung kế hoạch, phương án sát thực tế địa bàn, tình hình địa phương; tổ chức củng cố lực lượng, phương tiện, mua sắm bổ sung trang, thiết bị ƯPSC, TT&TKCN; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, tổ chức, huấn luyện và sử dụng đúng chức năng, nhiệm vụ lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ ƯPSC, TT&TKCN…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH