Sau khi kiểm tra các mặt công tác tại Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48 (Sư đoàn 320), đoàn công tác đã nghe Bộ tư lệnh và các cơ quan Quân đoàn 3 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo của Quân đoàn 3, những tháng qua, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra khu kỹ thuật của Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48.

Quân đoàn đã triển khai toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật; nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có nhiều đổi mới trong giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng...

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận và biểu dương kết quả cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quân đoàn phải có giải pháp duy trì chế độ, nền nếp SSCĐ và tổ chức huấn luyện phù hợp, chặt chẽ, hiệu quả. Rà soát, bổ sung và huấn luyện thuần thục các phương án SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nắm chắc tình hình địa bàn, đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận, tích cực giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Tham gia xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh…   

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN