Cảng hàng không Phan Thiết là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao tỉnh Bình Thuận trong công tác bồi thường, giải phóng toàn bộ mặt bằng sân bay. Việc nâng cấp Cảng hàng không Phan Thiết là phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Nguồn vốn xây dựng sân bay là từ vốn đầu tư công. Việc triển khai dự án cũng tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giao thông, vận chuyển hành khách thuận lợi hơn.

TTXVN