Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các tổng cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Trong 8 tháng đầu năm 2021, đối với công tác cải cách thể chế, Bộ Quốc phòng đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật trong Bộ Quốc phòng. Trong công tác cải cách hành chính, đã công bố danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, gồm 52 thủ tục hành chính, 3 quy định; thành lập bộ phận một cửa, khai trương và đưa Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng vào hoạt động. Đến nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố 21 thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng dịch vụ công; 59 thủ tục hành chính ở mức độ 3 và 4 liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được đồng bộ hóa kết quả hồ sơ. Về cải cách tổ chức bộ máy, Bộ Quốc phòng đã triển khai nghiêm túc các kết luận, nghị quyết, quyết định về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021. Công tác cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh các nhiệm vụ trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử cần được thực hiện tích cực trong các tháng còn lại của năm 2021. Theo đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục xây dựng, sớm ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Tập trung thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định về đơn giản hóa thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng. Tiếp tục triển khai các ứng dụng dùng chung phục vụ cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 tích hợp vào Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ