leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Duy Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.  

 

leftcenterrightdel
   Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tổng cục Kỹ thuật.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường tổng cục và tại 15 điểm cầu trong toàn tổng cục. Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trần Duy Hưng nêu rõ: Các nội dung được quán triệt tại hội nghị đều là những vấn đề căn cốt mà mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và thực hiện. Trên tinh thần đó, các đồng chí tham dự hội nghị cần tập trung nắm vững những nội dung cốt lõi, thiết thực, những yêu cầu, nội dung, biện pháp đã được xác định trong các chuyên đề để tham mưu, chỉ đạo và tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Bí thư đảng ủy yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chuyên đề cho các đối tượng còn lại trong tổng cục, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tin, ảnh: KIM ANH