Theo đó, trong năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty 36 đã phối hợp với Hội đồng quản trị kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị thành viên; chỉ đạo hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch và đôn đốc kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy thế mạnh truyền thống về xây dựng dân dụng, hạ tầng giao thông-thủy lợi và từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại hội nghị. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty 36 cũng phối hợp với Hội đồng quản trị lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; phân công các cơ quan theo chức năng tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến công tác cổ đông chứng khoán đảm bảo linh hoạt, có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, phân cấp quản lý, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong thực hiện công tác cấp-ứng vốn; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận những kết quả Tổng công ty 36 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty 36 tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, sự gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan, đơn vị; bám, nắm các cơ quan của Bộ Quốc phòng về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty 36 để xây dựng các phương án hợp lý trong giải quyết các vấn đề sau khi thoái vốn, bảo đảm các chính sách đối với quân nhân, có các biện pháp thích hợp nhằm sắp xếp, ổn định tổ chức sau thoái vốn.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.