Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai, hướng dẫn đến 100% cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Về chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tập trung làm tốt khâu chuẩn bị dự thảo nghị quyết cấp mình nắm chắc đường lối, chủ trương, mệnh của cấp trên, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Dự thảo xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo cũng như những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung giải quyết. Chế độ ra nghị quyết được Đảng ủy Quân sự và các chi bộ thực hiện nghiêm túc, theo định kỳ và theo nhiệm vụ đột xuất. Các cấp ủy viên, đảng viên được thông báo trước về nội dung, nghiên cứu trước dự thảo đề chuẩn bị ý kiến thảo luận…

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Theo Đại tá Ngô Minh Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, để thực hiện tốt các hướng dẫn trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục quán triệt kỹ các hướng dẫn của cấp trên và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quan tâm tạo nguồn, củng cố, kiện toàn cấp ủy, đảm bảo số lượng, chất lượng gắn với chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác Đảng, công tác chính trị; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt đảng; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời, chấn chỉnh, uốn nắn hạn chế.

Tin, ảnh: TRỌNG NHÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.