leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Phó bí thư Đảng uỷ Đoàn 969, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền Trưởng ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được 10 năm qua, hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết 765 những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện; làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp, các tổ chức và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là điều kiện tiên quyết để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, khoán trắng, xem nhẹ, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện và bệnh thành tích. Lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí cơ bản trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Bùi Hải Sơn trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765.

Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là dân chủ về quân sự, chính trị, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia nhiệm vụ huấn luyện của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng các cấp về chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Tích cực đổi mới nội dung chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện; tăng tỷ lệ thời gian huấn luyện thực hành; tập trung huấn luyện nâng cao động tác điều lệnh, thực hiện nghi lễ. Đổi mới tổ chức và phương pháp hội thi, hội thao, công tác kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả huấn luyện.

Dịp này, Đảng ủy Đoàn 969 khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương. 

Tin, ảnh: ĐỨC THI