leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XX tại Đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các tham luận đã khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo trung đoàn hoàn thành khá và tốt các nhiệm vụ, đạt được chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra. Nổi bật là, thực hiện có hiệu quả chủ trương “Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện” và “3 thực chất”; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng cho công tác huấn luyện và có 34 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận. Kết quả huấn luyện hằng năm 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu, có 78,4% khá, giỏi. Có 2 đại đội huấn luyện chiến sĩ mới đạt “3 tiếng nổ” giỏi.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tiến hành công tác dân vận và tham gia xây dựng nông thôn mới. Trung đoàn đã giúp nhân dân sửa chữa, làm mới 221,5km đường giao thông, 16,7km kênh mương nội đồng; khai hoang, phục hóa 18ha ruộng lúa nước…

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ bình quân trong nhiệm kỳ đạt 85,85%, vượt 0,85% so với chỉ tiêu nghị quyết. Kết nạp 383 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 103,79% kế hoạch đề ra.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết sáng ngày 17-3. Trước đó, chiều ngày 15-3, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị. Sau Đại hội, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 3 tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị để tiến hành Đại hội đảng bộ cơ sở đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN