Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; lãnh đạo các tổng cục trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY 

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một số kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Trong năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời chỉ đạo ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; phối hợp tham mưu, chỉ đạo triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tích cực phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, quân đội đã huy động số lượng lớn lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19; thu hoạch, vận chuyển nông sản, tổ chức trồng trọt, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ổn định sản xuất, đời sống nhân dân.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Cùng với đó, toàn quân triển khai ba đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đạt kết quả tích cực; chủ động rà soát, điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; chủ động, nhạy bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Hội nghị xác định, trong năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nắm chắc, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời các tình huống. Chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các cuộc diễn tập. Thực hiện tốt chủ đề “Năm triển khai điều chỉnh lực lượng” và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY 

Cùng với đó, toàn quân xác định tổ chức triển khai chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho quân đội; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội trong sạch, vững mạnh. Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng cho các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY 

Về triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết đến cán bộ chủ chốt toàn quân, đồng thời ban hành nghị quyết, kế hoạch để khẩn trương triển khai, với mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổ chức quân đội có cơ cấu và quân số cân đối, hợp lý giữa các thành phần lực lượng, phù hợp với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu chiến đấu trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước trang bị các loại vũ khí mới, hiện đại, bảo đảm cho quân đội có đủ sức mạnh, đánh thắng kẻ thù trong các hình thái chiến tranh.

HOÀNG HÀ