Phong trào TĐQT giai đoạn 2014 - 2019 đã được Đảng ủy, Ban giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nội dung, chỉ tiêu thi đua được gắn với doanh thu, doanh số, với tiêu chí của từng tập thể, cá nhân, nhất là trong sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác một toàn toàn diện, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn công ty. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua cao điểm “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “5 nhất, 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông”… Trong phong trào TĐQT, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có cách làm hay, sáng tạo. Đời sống của cán bộ, công nhân viên không ngừng được nâng cao, lương bình quân người lao động đạt 13 triệu/tháng (năm 2018).

leftcenterrightdel
Toàn cảnh đại hội.

Công ty Tecapro đã đạt nhiều thành tựu đáng kể trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ. Công ty đã nghiên cứu chuyên sâu cải tiến về mặt bảo mật và độ bền, nghiên cứu, xử lý môi trường bằng công nghệ nano…, trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về cung cấp giải pháp và thiết bị công nghệ thông tin trong và ngoài quân đội. Công ty đã xây dựng Trung tâm điều hành hệ thống Công nghệ Thông tin, phát triển mạnh, định hướng mới trong lĩnh vực mô phỏng.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc, việc xét khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, dân chủ và công khai, nhất là đối với tập thể, cá nhân trực tiếp làm sản xuất, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Giai đoạn 2019-2024, phong trào TĐQT của công ty đột phá vào thực hiện nhiệm vụ trung tâm, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, hằng năm tăng trưởng đạt 5-10%, đi sâu nghiên cứu các sản phẩm công nghệ cao phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của quân đội, mở rộng thị trường, bảo đảm phát triển ổn định...

Dịp này, Công ty Tecapro đã khen thưởng 5 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA