leftcenterrightdel
Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện phát biểu tại đại hội.

 

leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ viện đã có bước phát triển mới, đạt được những kết quả vững chắc và toàn diện.

Với lực lượng phụ nữ chiếm hơn 50% quân số đơn vị, phụ nữ của viện thực sự là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trung tâm. Các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ được triển khai toàn diện, nền nếp, có trọng tâm trọng điểm; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động của phụ nữ viện 5 năm qua...

leftcenterrightdel
 Ban Phụ nữ Quân đội tặng hoa chúc mừng đại hội

 

leftcenterrightdel
 Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua đã có 11 lượt tập thể, 13 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; 1 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú; 13 tập thể và 286 cá nhân được thủ trưởng viện tặng Bằng khen, giấy khen; 6 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 11 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen…

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ những năm tiếp theo. Xác định hai khâu đột phá: Tham mưu có hiệu quả xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm. Mỗi đơn vị lựa chọn một mô hình thiết thực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Xuân Phong tặng hoa chúc mừng các đại biểu được đại hội bầu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Xuân Phong biểu dương những kết quả, thành tích công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ viện đã đạt được những năm qua.

Để hoạt động phụ nữ có bước phát triển hơn trong những năm tiếp theo, Thiếu tướng Phạm Xuân Phong yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị cần quan tâm hơn đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của chị em để giúp cho Hội Phụ nữ hoạt động một cách thiết thực. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ trong điều kiện của cơ quan, đơn vị để chị em phát huy hơn nữa vai trò, khả năng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công tác hội. Các cấp hội phải tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; hướng dẫn, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các giá trị văn hóa đạo đức, lối sống của phụ nữ trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tạo điều kiện cho chị em vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa là người “giữ lửa” trong mỗi gia đình…

Tin, ảnh: KIM ANH